สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางรัตนากร ศรวัฒนา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอทับสะแก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรมโครงการแผนและการทำงานในพื้นที่ โทร. 081-8215483