ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ (TPMAP)

เข้าชม 11 ครั้ง

🏞️พังงาเมืองสวยในหุบเขา
สุขจริงสุขจังที่พังงา🏞️

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
⏰เวลา ๐๙.๓๐ น.⏰

🍀นางจุติกานต์ ดำส่งแสง พัฒนาการอำเภอทับปุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทับปุด ลงพื้นที่ตำบลบ่อแสน เพื่อติดตาม เยี่ยมเยือน และให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (กองบุญ) แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP จำนวน ๑ ราย คือ นางบิหรอ ประสารการ บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 🍀

⚜️หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

📷ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับปุด

#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย
#TPMAP
#CDD #SDGsforAll
#อาสาพัฒนา๗๔
#ChangForGood

(Visited 11 times, 1 visits today)