จัดขบวนอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 16 ครั้ง

🌈พังงาเมืองสวยในหุบเขา
@สุขจริงสุขจังที่พังงา🌈

🍀วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
⏰เวลา ๐๘.๓๐ น.⏰

🍂นางจุติกานต์ ดำส่งแสง พัฒนาการอำเภอทับปุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทับปุด ร่วมกับ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำ อช. ,ผู้นำท้องถิ่น และเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดพิธีเฉลิมฉลองเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕
🍂โดยมี นางรัชฎาพร กัจนโรจน์ ปลัดอาวุโสอำเภอทับปุด เป็นประธานในพิธี และมีการจัดขบวนอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยจัดให้มีขบวนแห่ จากบริเวณโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร เข้าสู่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านปากทางมะรุ่ย ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑.พิธีมอบเสื้อเฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทาน (ทุนทางปัญญา) จำนวน ๑๐ ราย
๒.พิธีมอบธงครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด จำนวน ๑๐ ครัวเรือน
๓.พิธีออมทรัพย์ ออมความดี
๔.ปลัดอาวุโส พบปะ พูดคุยกับสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน

📝 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากทางมะรุ่ย ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

📷 ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับปุด

#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#CDD#ChangForGood
#WorldSoiDay
#อาสาพัฒนา๗๔
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

(Visited 16 times, 1 visits today)