ติดตาม เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนยากจน

เข้าชม 6 ครั้ง

🌲 พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา 🌲

📒 วันที่ 9 มิถุนายน 2565
เวลา 10.30 น.
นายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ นายอำเภอทับปุด มอบหมายให้นางรัชฎาพร กัญจนโรจน์ ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยนางจุติกานต์ ดำส่งแสง พัฒนาการอำเภอทับปุด ทีมหมอแก้จน ทีมพี่เลี้ยง ทีมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทับปุด ลงพื้นที่ ตำบลบางเหรียง เพื่อติดตาม เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนยากจน จำนวน 4 ครัวเรือน
1.นายสุวนัย คงครอง 9999/9 หมู่ 3 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด
2.นายสมนึก ทรายทา บ้านเลขที่ 9999/59 หมู่ 2 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด
3.นางมณี ชูสิทธิ์ บ้านเลขที่ 14/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด
4.นางสุคนธ์ เริงจิต บ้านเลขที่ 16/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด
🏠 ณ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
📷 ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับปุด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 6 times, 1 visits today)