🎉🎉อยากรู้เรื่องราวพัฒนาชุมชน คลิ๊กเลย “Click ชุมชน” สะดวก รวดเร็ว ทันที อิอิ 🎉🎉

เข้าชม 7 ครั้ง

🎉🎉อยากรู้เรื่องราวพัฒนาชุมชน คลิ๊กเลย “Click ชุมชน” สะดวก รวดเร็ว ทันที อิอิ 🎉🎉
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน ดาวน์โหลดและทดลองใช้แอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” แพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและใช้ประโยชน์ ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ผ่าน 11 Feature ที่สำคัญ
ประกอบด้วย
1. เมนูเที่ยวชุมชน การเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยว Virtual Tours เที่ยวเสมือนจริง GIS ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เมนูช้อป OTOP แหล่งรวมสินค้า OTOP ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
3.เมนูสมาชิก OTOP การลงทะเบียนผู้ประกอบการออนไลน์ และสมัครสมาชิก OTOP เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
4. เมนู 108 อาชีพ เพื่อเสริมทักษะอาขีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
5. เมนูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมัคร ตรวจสอบสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. เมนูปราชญ์ชุมชน รวบรวมองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของปราชญ์ชุมชน
7. เมนูโคกหนองนา ข้อมูลแปลงครัวเรือนต้นแบบ องค์ความรู้และข่าวสารต่างๆ
8. เมนูความรู้ชุมชน แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ฐานการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Book
9. เมนูมีทุน รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
10. เมนู Big Data ฐานข้อมูลขนาดใหญ่การพัฒนาชุมชน มีการวิเคราะห์และแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟวงกลม กราฟแท่ง กราฟเส้น แผนที่ ตาราง ต่างๆ
11. เมนู Do คนไทย สามารถตรวจสอบคุณภาพชีวิตจากข้อมูล จปฐ. ง่ายๆ ด้วยบัตรประชาชน 13 หลัก
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://report1.cdd.go.th/click/🎉

(Visited 7 times, 1 visits today)