กิจกรรม “ทับปุดรวมจิต ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน”

เข้าชม 65 ครั้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายปภาวิน แสงสุริยา นายอำเภอทับปุด จ.พังงา มอบหมายให้ นายโกวิทย์ ทับธนะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทับปุดรวมจิต ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน” ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลทับปุด ท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่เช้า ปรากฏว่า มีคนจิตใส ใจอาสา จากทุกภาคส่วนมาร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ ประมาณ 2,000 ดอก

      

(Visited 65 times, 1 visits today)