ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่ว่าการอำเภอท่าปลา, ถนน เทศบาล 4-1, อำเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์, 53150 เบอร์โทรศัพท์ 055 499125
FAX 055 499125
อีเมล์ : thapla@cdd.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/cddthapla

(Visited 455 times, 1 visits today)