พช.ท่าปลา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เข้าชม 4 ครั้ง

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 14.๐๐ น.
นางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอท่าปลา พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลจริม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผู้ได้รับมอบอุปกรณ์ในประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ตามโครงการทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 4 ราย
ในการนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจ และคำแนะนำการประกอบอาชีพให้เกิดความยั่งยืนแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดในการกลับคืนสู่ชุมชนอย่างมีศักยภาพ มีอาชีพการงาน สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

(Visited 4 times, 1 visits today)