สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลาประชุมติดตามสรุปผลการดำเนินงานเดือนกันยายน และวางแผนปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2565

เข้าชม 12 ครั้ง

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.
นางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอท่าปลา พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา ดำเนินการประชุมติดตามสรุปผลการดำเนินงานเดือนกันยายน และวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในเดือนตุลาคม 2565 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามแนวทางการดำเนินงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา ที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 12 times, 1 visits today)