สพอ.ท่าปลา ขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลน้ำหมัน

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา โดยนางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอท่าปลา มอบหมายให้ นางทิพย์วรรณ เหล็กจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดเวทีประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ตำบลน้ำหมัน จำนวน 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมเวทีฯ โดยผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อช. ตำบลน้ำหมันได้แก่
1. นายบุญสืบ อินทอง บ้านน้ำหมันใต้ ม.5 ต.น้ำหมัน (ผู้นำอช.ชาย)
2. นางสาวกรชนก ปานานนท์ม.11 ต.น้ำหมัน (ผู้นำอช. หญิง)
ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านวังหัวดอย ม.2 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 5 times, 1 visits today)