สพอ.ท่าปลา ขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลหาดล้า

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา โดยนางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอท่าปลา มอบหมายให้ นางสาวสุพรรณิการ์ สุขเสนาะ และนายสุรินทร์ นิลชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดเวทีประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ตำบลหาดล้า จำนวน 9 หมู่บ้าน เข้าร่วมเวทีฯ โดยผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลหาดล้า ได้แก่
1. นายวิสุทธิ์ ยะฟื้น (ผู้นำ อช.ชาย)
2. นางสาวบุญสืบ แก้วผัด (ผู้นำอช. หญิง)
ณ ศาลา SML บ้านประชาสาร หมู่ที่ 5 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 6 times, 1 visits today)