สพอ.ท่าปลา ขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลท่าปลา

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา โดยนางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอท่าปลา มอบหมายให้ นางทิพย์วรรณ เหล็กจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดเวทีประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ตำบลท่าปลา จำนวน 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมเวทีฯ โดยผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อช. ตำบลท่าปลา ได้แก่
1. นายสำราญ นันชม บ้านสิงห์คอมพัฒนา ม.7 ต.ท่าปลา(ผู้นำอช.ชาย)
2. นางสาวสุทธิราภรณ์ ศรีคล้าย บ้านท่าเรือ ม.9 ต.ท่าปลา (ผู้นำอช. หญิง)
ณ ศาลาวัดหาดลั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 4 times, 1 visits today)