สพอ.ท่าปลา ขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลจริม

เข้าชม 1 ครั้ง

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา โดยนางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอท่าปลา มอบหมายให้ นางสาวสุพรรณิการ์ สุขเสนาะ และนายสุรินทร์ นิลชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดเวทีประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ตำบลจริม จำนวน 13 หมู่บ้าน เข้าร่วมเวทีฯ โดยผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำ อช. ตำบลจริม ได้แก่
1. นายขวัญชัย เทือกทา บ้านดงงาม หมู่ 3 ตำบลจริม (ผู้นำอช.ชาย)
2. นางสาวปาลิตา ชาเทพ บ้านท่าวังโปร่ง หมู่ 2 ตำบลจริม (ผู้นำอช. หญิง)
ณ ศาลา SML บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)