นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าแพ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์