ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ

นางสาวญาณินท์ หงส์วรานนท์

พัฒนาการอำเภอท่าแพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ดูทั้งหมด
ใบสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กรสตรี
ใบสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคล
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
ใบสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กรสตรี
ใบสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคล
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)