สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธัญบุรี “คัดเลือกและแต่งตั้งเครือข่ายกองทุนแม่”

เข้าชม 50 ครั้ง

▪️ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
▪️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธัญบุรี
▪️ ประชุมพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอธัญบุรี และคัดเลือกผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ
▪️ ณ ห้องประชุมทุ่งหลวงรังสิตกำจร ชั้น ๔ ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

#รักนะปทุมธานี

(Visited 50 times, 1 visits today)