จังหวัดปทุมธานีเชิญชวน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เข้าชม 89 ครั้ง

“@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง”

  • จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการและประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรม ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

# รักนะ ปทุมธานี

#สพอ.ธัญบุรี

(Visited 89 times, 1 visits today)