พช.ธารโต จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอธารโต ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุริยา บุญพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธารโต ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอธารโต (ก.ช.ภ.อ.ธารโต) ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ภายใต้อำนวยกา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ธารโต ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุริยา บุญพ [...]
อ่านเพิ่มเติม