โครงสร้างบุคคลากร

นายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล

พัฒนาการอำเภอธารโต

นายอาบีดีน เลห์ทองคำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลคีรีเขตและตำบลธารโต

(Visited 339 times, 1 visits today)