พช.ธารโต ให้บริการประชาชนในกิจกรรม “อำเภอยิ้ม ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)”

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.
นายวิรุต ตรียวง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอธารโต เป็นประธานเปิดพิธี อำเภอยิ้ม ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดศรีนคร หมู่ที่ 6 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ในการนี้ นายอาบีดีน เล่ทองคำ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลคีรีเขต (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมนำกิจกรรมพัฒนาชุมชนให้บริการประชาชน ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมบริการรับสมัครสมาชิกฯ นอกสถานที่
2. สาธิตอาชีพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยกลุ่มบ้านติ่มซำ หมู่ที่ 4 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา สาธิตการทำขนมจีบ และซาลาเปา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

(Visited 16 times, 1 visits today)