พช.ธารโต จัดกิจกรรมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 น.ณ ที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านตาพะเยา ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา ประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดยะลา ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการ พิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ตัวแทนอำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ในการนี้ นายภักดี ศรีศาสนานนท์ นายอำเภอธารโต มอบหมายให้นายอาวุธ เลิศเดชานนท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม

โดยอำเภอธารโต ได้พิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนอำเภอ เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 4 ประเภท ดังนี้
1. บ้านตาพะเยา หมู่ที่ 11 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เข้าคัดสรรเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น
2. นายศศินทร์ พรหมประสิทธิ์ ผู้นำ อช. ชาย ตำบลแม่หวาด และนางสาวรอปีอ๊ะ เจ๊ะนิ ผู้นำ อช. หญิง ตำบลแม่หวาด เข้าคัดสรรเป็นผู้นำ อช. (ชาย/หญิง) ดีเด่น
3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตาพะเยา เข้าคัดสรรเป็นกลุ่ม/องค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่น
4. ตำบลแม่หวาด เข้าคัดสรรเป็นตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น

(Visited 8 times, 1 visits today)