ประเมินมาตรฐานชุมชน

@YALA เมืองน่าอยู่
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00น.
นายทวีวัฒน์ พิพักษ์รักษากุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอธารโต ลงพื้นที่รับสมัครผู้นำ หมู่บ้าน กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย เพื่อเข้ารับการประเมินมาตรฐานชุมชน (มชช.) ประจำปี 2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านวังไทร ตำบลแม่หวาด อำธารโต จังหวัดยะลา

(Visited 28 times, 1 visits today)