มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เข้าชม 12 ครั้ง

@YALA เมืองน่าอยู่
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00น.
นายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล พัฒนาการอำเภอธารโต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอธารโต ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่เด็กในครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้านรายได้ ในอำเภอธารโต จำนวน 2 ราย รายละ 1,500 บาท เพื่อให้เด็กใช้สำหรับซื้ออุปกรณ์การเรียน เป็นค่าเล่าเรียน ช่วยให้เด็กเข้าถึงการศึกษาได้เท่าเทียมกับเด็กในเมือง และสามารถลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อีกทางหนึ่ง

(Visited 12 times, 1 visits today)