ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอธารโต

@YALA เมืองน่าอยู่
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00น.
นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอธารโต ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ที่ประชุมที่ว่าการอำเภอธารโต
ในการนี้ นายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล พัฒนาการอำเภอธารโต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมนำนายไชยดี ยะยือริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวทิพวัลย์ วรเวทย์ชลิต เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน เข้าแนะนำตัวในที่ประชุม ในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่อำเภอธารโต

(Visited 33 times, 1 visits today)