พช.ถ้ำพรรณรา ร่วมขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

เข้าชม 2 ครั้ง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565  เวลา 10.00 น.

นางกรณิศ   เชาชี  พัฒนาการอำเภอถ้ำพรรณรา มอบหมายให้ ส.ต.อ.มนต์ชัย  สุขอนันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประสานงานกับอาสาสมัคร ร่วมขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  โดยการตัดหญ้าบริเวณวัดถ้ำทองพรรณรา หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

#โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

 

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถ้ำพรรณรา

(Visited 2 times, 1 visits today)