พช.ถ้ำพรรณรา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี เข้าใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 05 กรกฎาคม 2565  เวลา 14.00 น.

นางกรณิศ  เชาชี พัฒนาการอำเภอถ้ำพรรณรา มอบหมายให้ ส.ต.อ.มนต์ชัย  สุขอนันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีสานตะกร้าบ้านปลายรา จำนวน 2 คน เข้าใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” ผ่าน 11 Feature ที่สำคัญ ได้แก่ 1. เมนูเที่ยวชุมชน 2. เมนูสินค้า OTOP 3. เมนูสมาชิก OTOP 4. เมนู 108 อาชีพ 5. เมนูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  6. เมนูปราชญ์ชุมชน 7. เมนูโคก หนอง นา 8. เมนูความรู้ชุมชน 9. เมนูมีทุน 10. เมนู Big Data และ 11. เมนู Do คนไทย ณ ศาลาหมู่บ้านปลายรา หมู่ที่ 2 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

#Click ชุมชน

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

 

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถ้ำพรรณรา

(Visited 4 times, 1 visits today)