พช.ถ้ำพรรณรา ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2565

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565  เวลา 16.00 น.

นางกรณิศ  เชาชี พัฒนาการอำเภอถ้ำพรรณรา มอบหมายให้ ส.ต.อ.มนต์ชัย  สุขอนันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ณ บ้านนาพา หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

#ข้อมูล จปฐ.

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

 

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถ้ำพรรณรา

(Visited 5 times, 1 visits today)