นายสมพร พุ่มช่วย

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอท่ามะกาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ามะกา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี