พช.ท่าใหม่ และภาคีเครือข่าย ร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางดรุณี อำลอย พัฒ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ท่าใหม่..ขอเชิญชวนทุกท่าน สวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และเชิดชูอัตลักษณ์ผ้าไทย “ผ้าไทย..ใส่ให้สนุก สืบสาน อนุรักษ์ ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

[...]

อ่านต่อ

พช.ท่าใหม่ ร่วมประชุมเตรียมพร้อมสนับสนุนหลักสูตร นักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 38

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายชยากร หมอดี พัฒน [...]

อ่านต่อ

ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ โครงการ 9;10 ปฎิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประย [...]

อ่านต่อ

🦋 อำเภอท่าใหม่ 🦋 จัดกิจกรรม “ประดิษฐ์ผีเสื้อ จำนวน 90 ตัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมส่วนอำเภ [...]

อ่านต่อ

กฎหมายน่ารู้ กับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง ” หลักฐานการรับชำระหนี้ สำคัญอย่างไร ” 📜👩‍💼💸 #กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 👩🏻‍🦰

กฎหมายน่ารู้ กับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง ” หล [...]

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP … ร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่  ขอเชิญชวนผู้ผลิตผู้ประก [...]

อ่านต่อ