พช.ท่าใหม่ ร่วมประชุมเตรียมพร้อมสนับสนุนหลักสูตร นักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 38

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายชยากร หมอดี พัฒนาการอำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยนางนงนุช บุญเชื่อม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน กำนันตำบลโขมง  และอาสาพัฒนา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการฝึกหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 38 จำนวน 274 นาย ระหว่างวันที่ 2 – 16 กันยายน 2565 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
ตามที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้สนับสนุนการฝึกหลักสูตรนักเรียนนายร้อยฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทรุ่นที่ 38 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้มีโอกาสเรียนรู้ฝึกการทำงานร่วมกับชาวบ้านและมีโอกาสศึกษาสังคมแบบชาวบ้านในชนบทเกิดจิตสำนึกที่จะบริการรับใช้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องที่ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านโดยให้นักเรียนนายร้อยได้ไปพักอาศัยกับครอบครัวพ่อแม่สมมุติในอำเภอต่างๆ

        ซึ่งอำเภอท่าใหม่มีครอบครัวพ่อแม่สมมติที่จะสามารถให้นักเรียนนายร้อยตำรวจได้ไปฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทในพื้นที่จำนวน 31 ครัวเรือน กระจายใน 6 ตำบลของอำเภอท่าใหม่ เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 31 นาย ได้ไปใช้ชีวิตในการอยู่กับครอบครัวพ่อแม่สมมุติในการฝึกการทำงานร่วมกับชุมชนหมู่บ้านและรับใช้ประชาชนเพื่อให้เป็นตำรวจที่ดีในโอกาสต่อไป จำนวน 31 ครัวเรือน กระจายใน 6 ตำบลของอำเภอท่าใหม่ เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 31 นาย ได้ไปใช้ชีวิตในการอยู่กับครอบครัวพ่อแม่สมมุติในการฝึกการทำงานร่วมกับชุมชนหมู่บ้านและรับใช้ประชาชนเพื่อให้เป็นตำรวจที่ดีในโอกาสต่อไป
(Visited 35 times, 1 visits today)