ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ โครงการ 9;10 ปฎิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ โครงการ 9;10 ปฎิบัติบูชา
“สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565
อำเภอท่าใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านสังคม ได้แก่ บ้านคุ้งกระเบน หมู่ 7 ตำบลคลองขุด
#ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

(Visited 30 times, 1 visits today)