พิธีมอบแบบลายผ้าขิดพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๔๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลา [...]

อ่านต่อ

ขอเชิญหมู่บ้านในอำเภอท่าใหม่ สมัครเข้าร่วมโครงการ ๙;๑๐ ปฏิบัติบูชา ” สืบสาน รักษา ต่อยอด “เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ ขอเชิญหมู่บ้านในอำเภอท่า [...]

อ่านต่อ

สารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปี 6 มีนาคม 2565

[...]

อ่านต่อ