“เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน” ฉบับปรับปรุง 🔊 ตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เรียบเรียงเนื้อร้อง ทำนองและจังหวะดนตรี จำนวน 2 รูปแบบด้วยกัน 🎶🎉

  [...]

อ่านต่อ

กรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

หนอง นา โมเดล” ของแปลงนายวรวุฒิ ดวงมาลา ขนาดแปลง 3 ไร่ [...]

อ่านต่อ

กรมการพัฒนาชุมชนขอเผยแพร่ พระคาถาบูชา พระพุทธพัฒนาปชานาถ “เพื่อเป็นศิริมงคง เนื่องใน วาระครบรอบ ๖๐ ปี

เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุม [...]

อ่านต่อ