“Click ชุมชน”แพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

  กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ [...]

อ่านต่อ