วันที่ 24-25 มีนาคม 2564 นพต.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมประชุมอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการใช้แผนที่ เครื่องมือ เพื่อการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 24-25 มีนาคม 2564 นพต.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมประชุ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด วันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ณ มณีแดง โฮมสเตย์ ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 24-25 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนท่าใหม่ จังห [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จัดเวทีสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านบนเนิน หมู่ 4 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-17.00 น. สำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จัดสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย ณ บ้านเสม็ดโพธิ์ศรี หมู่ 5 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-17.00 น. สำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก ผ้าไทยใส่ได้ทุกวัน ”

การใช้และสวมใส่ผ้าไทยเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ [...]

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่จัดเวทีวัดความสุขมวลรวมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (GVH)บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 12 ตำบล ทุ่งเบญจ ณ ศาลาหมู่ 12 ต.ทุ่งเบญจา ครั้งที่1

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00น. สำนักงา [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กับสตรีอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ นำโดยนางธิดาวรรณ์ สวาสดิ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอท่าใหม่ จัดกิจกรรมโครงการหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสตรี ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กับสตรีอ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ร่วมเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วันที 17 มีนาคม 2564

พช. ท่าใหม่ ทิ้งท้ายกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ร่วมเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วันที 16 มีนาคม 2564

พช.ท่าใหม่ ปลุกพลังชุมชน “เอามื้อสามัคคี” อนุรักษ์ดิน น [...]

อ่านต่อ