ประกาศเรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ เรื่องการสอบคัดเลื [...]

อ่านต่อ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง โครงการโคกหนองนาโมเดล จำนวน 9,188 อัตรา

  กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง โครง [...]

อ่านต่อ

เชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop และประชาชนโดยทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาศักยาภาพตนเองและชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ช

ด้วยมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน และเครือข่าย กำหนดจัดโครงกา [...]

อ่านต่อ