เอามื้อสามัคคี

ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี อำเภอท่าใหม่  วันที่ 20-22 กรกฏาคม 2563

กิจกรรมมีมากมาย  อาทิเช่น ขุดคลองไส้ไก่ / แซนวิชปลา  ลงแขกดำนา  การทำตะบันน้ำ  ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ทำปุ๋ยหมักเพอร์มาคัลเจอร์ การทำชีวมวลแบบง่ายๆ ทำซุ้มผัก ปุ๋ยจุลินทรีย์ 3 น้ำ ทำสบู่เหลว น้ำหมักเปลือกมังคุด และนมัสการพระนอน (ในร่ม) ที่ใหญ่ที่สุด ณ วัดสะพานเลือก

สถานที่ แปลง นายจิรวัฒน์  ทับเจิญ  087-1350059 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 12 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

(Visited 94 times, 1 visits today)