ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โดยการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว

ประกาศอำเภอท่าใหม่ ประกวดราคาเปิดตัวชุมชน  คำสั่งอำเภอ  [...]

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึกตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี:ยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก

ประกาศอำเภอท่าใหม่  เอกสารประกวดราคา  คำสั่งอำเภอท่าใหม [...]

อ่านต่อ

แจ้งข่าวประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน

TOR นัวตวิถี-ผลิตภัณฑ์       ประกาศประกวดราคา พัฒนาผลิต [...]

อ่านต่อ

แจ้งข่าวประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

TOR นัวตวิถี-ของที่ระลึก   ประกาศประกวดราคายกระดับ  เอก [...]

อ่านต่อ