นายชยากร หมอดี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าใหม่อำเภอท่าใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ วันที่ 04 ก.ค. 2565

ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ โครงการ 9;10 ปฎิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565