นางดรุณี อำลอย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าใหม่อำเภอท่าใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ วันที่ 25 ส.ค. 2565

สพอ.ท่าใหม่..ขอเชิญชวนทุกท่าน สวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และเชิดชูอัตลักษณ์ผ้าไทย “ผ้าไทย..ใส่ให้สนุก สืบสาน อนุรักษ์ ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”