นางดรุณี อำลอย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าใหม่อำเภอท่าใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี