โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

นายนรินทร์ เต็มราม พัฒนาการอำเภอท่าหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มอบวัสดุประกอบอาชีพและสาธิตการปลูกตามโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านโคกกลาง หมู่ ๓ ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

📸 ภาพ/เรียบเรียงข่าว โดย สพอ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

(Visited 9 times, 1 visits today)