ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าหลวง

เข้าชม 12 ครั้ง

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

นายนรินทร์ เต็มราม พัฒนาการอำเภอท่าหลวง จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอท่าหลวงเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน สรุปผลการดำเนินงานในไตมาสที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานไตรมาสใหม่ ร่วมกับเจ้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอท่าหลวง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

(Visited 12 times, 1 visits today)