ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอท่าลี่

ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปากห้วย  ตั้งอยู่ ณ บ้านปากห้วย หมู่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชอินทรีย์  ผักปลอดสารพิษ การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก  การทำเชื้อก้อนเห็ด  การเพาะเห็ด ตลอดจนมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย อาทิ กล้วยเบรคแตก  กล้วยตาก  การทำน้ำสมุนไพร  ร่วมทั้งการทำน้ำเมี่ยง เป็นต้น

นับได้มาเยือนศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ ได้ทั้งความรู้  ได้ชิมอาหารอร่อย แถมยังได้ของฝากกลับบ้านด้วย

(Visited 445 times, 1 visits today)