สพอ.ท่าลี่ มอบทุนอุปการะตามโครงการสานฝันฯ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าลี่ ได้มอบทุนอุปการะตามโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( CDF Share Happiness ) ณ บ้านห้วยคัง หมู่ที่ 2 ตำบลอาฮี จำนวน 1 รายและ บ้านน้ำแคม หมู่ 3 ตำบลน้ำแคม จำนวน 1 ราย รายละ 1,500 บาท โดยพิจารณาคัดเลือกเด็กในครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID 19)

(Visited 8 times, 1 visits today)