ความคืบหน้า “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอท่าลี่

สพอ.ท่าลี่ขออัพเดทความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของ นางโศภิษฐ์ มีสิทธิ์ บ้านปากห้วย ม.7 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย

 

(Visited 10 times, 1 visits today)