อำเภอเคลื่อนที่สร้างความสบายใจให้ประชาชน

ที่ว่าการอำเภอท่าลี่ นำโดย ดร.ประชา แสนกลาง นายอำเภอท่าลี่ และสพอท่าลี่ ออกพื้นที่อำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านแก่งม่วง ม.4 ตำบลน้ำทูน เพื่อความสะดวกของประชาชนทุกคนที่ต้องการใช้บริการ โดยสพอ.ท่าลี่ ลงพื้นที่จำหน่ายกระเป๋าสานพลาสติกและแจกเมล็ดพันธ์ผักแก่ประชาชน

 

 

(Visited 11 times, 1 visits today)