เจลอาบน้ำกระเจี๊ยบเขียว

ชื่อผลิตภัณฑ์ : เจลอาบน้ำกระเจี๊ยบเขียว
ประเภท : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ปริมาณ/ขนาดผลิตภัณฑ์ : –
ราคา : – บาท
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มบางเหนียวดำ (เจลอาบน้ำกระเจี๊ยบเขียว)
ที่อยู่ : 56 หมู่ที่ 7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ติดต่อ : 099-4874162

(Visited 100 times, 1 visits today)