สบู่กระเจี๊ยบเขียว

ชื่อผลิตภัณฑ์ : สบู่กระเจี๊ยบเขียว
ประเภท : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ปริมาณ/ขนาดผลิตภัณฑ์ : –
ราคา : – บาท
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มบางเหนียวดำ (สบู่กระเจี๊ยบ)
ที่อยู่ : 95 หมู่ที่ 7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ติดต่อ : 086-9521025

(Visited 143 times, 1 visits today)