กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบ่อไทร

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบ่อไทร หมู่ ๖  ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

(Visited 89 times, 1 visits today)