กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไม้ขาว

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไม้ขาว หมู่ ๔  ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

(Visited 37 times, 1 visits today)