กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางโรง

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางโรง หมู่ ๓  ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

(Visited 56 times, 1 visits today)