กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางโรง

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางโรง หมู่ ๓  ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

(Visited 95 times, 1 visits today)