กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าคลอก

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าคลอก หมู่ ๒  ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

(Visited 35 times, 1 visits today)